top of page

ADOPTION OF THE REVISED JULIAN CALENDAR BY THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA


PRIMATIAL ENCYCLICAL TO THE PLENITUDE OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF СANADA:

ANNOUNCEMENT OF THE ADOPTION OF THE REVISED JULIAN CALENDAR BY THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA

Your Grace Bishop Andriy,

Honorable Father Presbyters & Deacons in Christ, Beloved in Christ Brothers & Sisters!


On 25 August 2023, as part of the process of dealing with Resolution R3 of the XXIII Sobor of the Ukrainian Orthodox Church of Canada and in response to recent decisions on the use of liturgical calendars in our ancestral homeland, Ukraine, I called upon all the Clergy and faithful of the Ukrainian Orthodox Church of Canada to participate in a process of discussion and expression of opinions regarding the adoption of the Revised Julian Calendar for regulating the liturgical life of our Church. For my part, I promised to come to a decision regarding the calendar question by 01 December of this year.

It gives me joy to share with you that nearly all of you made the decision to accept your Metropolitan's invitation to participate in this process. The result: almost all parishes who chose to participate forwarded synopses of their gatherings.

Beloved in Christ! I wish to express my deepest appreciation for your decision to work with and support your Metropolitan with your honest and sincere opinions regarding the complex matter of deciding on a calendar to navigate the liturgical life of our Ukrainian Orthodox Church of Canada. Your careful discernment and your desire to help your Metropolitan decide on an appropriate solution has been a great help to me. I wish, therefore, to announce the following blessing on behalf of the Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of Canada:

Effective 20 December 2023, the Ukrainian Orthodox Church of Canada will adopt the Revised Julian Calendar as the calendar by which we set the cycle of the liturgical life of our Church. Parishes who have expressed a desire to continue to follow the Julian (Old) Calendar have my blessing to do so. I wish to confirm that no single parish will be compelled to adopt the Revised Julian Calendar immediately if they are not ready to do so.

Furthermore, I bless the publication of the Ecclesiastical Calendar and Typikon (Ustav) on the website of the UOCC, to aid in the transition to the Revised Julian Calendar.

Finally, any questions, concerns or issues of pastoral sensitivity regarding scheduled events in parishes which may be affected by this change should be taken up with the local hierarch directly by the parish/parish district priest affected.

May God grant us all patience, discernment, wisdom and - above all - love throughout the process of making this monumental change. May it be received and integrated into our ecclesiastical life to God's glory and for the salvation of His people, the faithful of the Ukrainian Orthodox Church of Canada!

With primatial blessings & paternal love in Christ, the Lord,

ILARION, METROPOLITAN ARCHBISHOP OF WINNIPEG & THE CENTRAL EPARCHY PRIMATE OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA

Proclaimed: 01 December 2023


ПЕРВОІЄРАРШЕ ПОСЛАННЯ ДО ПОВНОТИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ:

РІШЕННЯ ВІДНОСНО ПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНСЬКОЮ ПРАВОСЛAВНОЮ ЦЕРКВОЮ В КАНАДІ НОВОЮЛІАНСЬКОГО КАЛЕНДАРЯ


Преосвященніший Єпископе Андрію, Всечесні отці пресвітери та диякони у Христі,

Улюблені у Христі брати й сестри!


25 серпня 2023 року, в рамках процесу розгляду Резолюції R3 XXIII Собору Української Православної Церкви Канади та у відповідь на нещодавні рішення щодо використання літургічного календаря на нашій прабатьківщині, в Україні, я закликав духовенство та вірних Української Православної Церкви Канади долучитися до процесу обговорення та висловлення думок щодо прийняття Новоюліанського Календаря для регулювання літургічного життя нашої Церкви. Я зі свого боку пообіцяв вирішити питання календаря до 1 грудня цього року.

Мені приємно поділитися з Вами тим, що майже всі Ви прийняли рішення прийняти запрошення свого Митрополита взяти участь у цьому процесі. Результат цих обговорень: майже всі парафії надіслали звіти про свої зібрання.

Улюблені у Христі! Я хочу висловити мою глибоку вдячність за ваше рішення співпрацювати з вашим Митрополитом і підтримувати його своїми чесними та щирими думками щодо складної справи - вибору календаря для літургічного життя нашої Української Православної Церкви Канади. Ваша щира благорозсудливість і ваше бажання допомогти вашому Митрополиту прийняти відповідне рішення були для мене великою підмогою. Сьогодні, від імені Собору Єпископів Української Православної Церкви в Канаді, проголошую наступне благословення:

3 20 грудня 2023 року Українська Православна Церква Канади прийме Новоюліанський календар як календар, за яким ми регулюємо цикл літургічного життя нашої Церкви. Парафіям, які виявили бажання не приймати зміни календаря, благословляється залишатися на Юліанському (старому) календарі. Жодна парафія не буде змушена негайно приняти Новоюліанський Календар, якщо вона на таку зміну не готова.

Благословляю видання на веб-сайті УПЦК Церковного Календаря та Богослужбових Вказівок (Уставу) для кращої орієнтації та адаптації до Новоюліанського календаря.

На останок: будь-які запитання, занепокоєння чи вирішення проблем, які вимагають пастирської чутливости, щодо запланованих подій у парафіях, яких може торкнутися ця зміна, має вирішувати безпосередньо з місцевим ієрархом священик парафії/парафіяльного округу де існують ці запитання.

Нехай Господь дарує всім нам терпіння, благорозсудливости, мудрости і найголовніше - любові протягом процесу здійснення цієї монументальної зміни.

Нехай воно буде прийняте та інтегроване в наше церковне життя на славу Божу та для спасіння Иого народу й вірних Української Православної Церкви в Канаді!

3 первоієраршим благословенням та батьківською любовʼю у Христі Господі,

ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ АРХІЄПИСКОП ВІННІПЕЗЬКИЙ І СЕРЕДНЬОЇ ЄПАРХІЇ ПЕРВОІЄРАРХ УКРАІНСЬКОІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ

Проголошено: 01 грудня 2023 р.

114 views0 comments

Comments


bottom of page